فهرست مقالات مجلات
ردیف
عنوان مقاله
نویسنده/نویسندگان
عنوان مجله
تاریخ انتشار
2051
A Review of the No Erosion Filter Test
عباس سروش,پیلتن طباطبائی شوریجه
Geotechnical Testing Journal
1388/2/11
2052
Piles shaft capacity from CPT and CPTu data by polynomial neural networks and genetic algorithms
حامد اردلان,ابوالفضل اسلامی
COMPUTERS AND GEOTECHNICS
1388/2/11
2053
Multi-objective genetic local search algorithm using Kohonen’s neural map
مهرداد حکیمی آسیابر,سیدحسن قدسی پور,رضا کراچیان
Computers &Industrial Engineering
1388/2/11
2054
Nonlinear Dynamic Analysis of arch dams with Joint Sliding Mechanism
حمیدرضا عربشاهی,وحید لطفی
Engineering Computations
1388/2/11
2055
Analytical Model of supercritical Flow in Rectangular Chute bends
مهناز قائینی حصاروئیه,احمد طاهرشمسی
Journal of Hydraulic Research
1388/2/11
2056
مقایسه میان تصفیه پذیری بی هوازی شیرابه حاصل از محل دفن زباله شهری حاوی سوبسترای کل ومحلول
علیرضا شکوه,ادوین صفری,سید حسین هاشمی,تقی عبادی
فصلنامه علوم وتکنولوژی محیط زیست
1388/1/31
2057
Stochastic sampling design using a multi-objective genetic algorithm and adaptive neural networks
کورش بهزادیان مقدم ,عبداله اردشیر
Environmental Modelling & Software
1388/1/12
2058
adsorption of hexavalent chromium from aqueous solutions by compost: Adsorption equilibrium and kinetics
محبوبه نامنی,سیدمحمدرضا علوی مقدم,مختار آرامی
JOURNAL OF RESIDUALS SCIENCE & TECHNOLOGY
1388/1/12
2059
Effect of Dye Concentration on Sequencing Batch Reactor Performance
امیر اسدی وایقان,سیدمحمدرضا علوی مقدم,سید حسین هاشمی
IRANIAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH SCIENCE & ENGINEERING
1387/12/11
2060
Solution of Volterras population model via block-pulse functions and Lagrange-interpolating polynomials
حمیدرضا مرزبان,سیدمحمد حسینی,میرمحسن رزاقی کاشانی
Mathematical Methods in the Applied Sciences
1387/12/11
2061
تاثیر نظام تعیین صلاحیت و رتبه بندی بر برنامه ریزی توسعه، ارتقا و ایجاد عوامل اجرایی بخش ICT کشور
اقبال شاکری,فرزاد جلائی
هوش مصنوعی و ابزار دقیق
1387/12/10
2062
Effects of geosynthetics on reduction of reflection cracking in asphalt overlays
علی خدائی,شهاب فلاح,فریدون مقدس نژاد
GEOTEXTILES AND GEOMEMBRANES
1387/11/13
2063
A consecutive modal pushover procedure for estimating the seismic demands of tall buildings
مهدی پورشاء,فرامرز خوشنودیان
Engineering Structures
1387/11/13
2064
Municipal solid waste management in Rasht City, Iran
سیدمحمدرضا علوی مقدم,نادر مختارانی,بابک مختارانی
Waste Management
1387/11/11
2065
Comparing Numerical Analysis Predictions and Experimental Data for Shirindarreh Embankment Earth Dam
اسماعیل افلاکی
Asian Journal of Applied Sciences
1387/11/11
2066
Pre-and Post -Cyclic Behavior of Mixed Clayey Soils
عباس سروش,حسین سلطانی جیقه
Canadian Geotechnical Journal
1387/11/11
2067
Counting eosinophils in bronchoalveolar lavage fluid images with fuzzy methodology
محمدحسین فاضل زرندی,شقایق نوروز زاده, تیموریان,مصطفی معین تقوی
Applied Soft Computing
1387/11/11
2068
رفتار دیوار برشی مرکب تحت بارگذاری لرزه ای
فرزاد حاتمی برق,علیرضا رهائی
مهندسی عمران شریف (شریف ویژه مهندسی عمران سابق)
1387/11/1
2069
روشهای ارزیابی وضعیت و مدیریت نگهداری پلها
علیرضا رهائی,افشین فیروزی بویاغچی
جاده
1387/10/17
2070
بهینه سازی بهره برداری از مخازن با احتساب عوامل اقتصادی و قیمت انرژی برقابی
حامد مازندرانی زاده,سیدجمشید موسوی,فریبرز پرتوی راد
امیرکبیر
1387/10/15
2071
مدلی تحلیلی برای پیش بینی تغییر مکان های خزشی سنگ اطراف تونل های دایره ای
احمد فهیمی فر,فرشاد منشی زاده تهرانی
زمین شناسی ایران
1387/9/30
2072
Environmental Engineering Education in Iran:Needs,Problems and Solutions
سیدمحمدرضا علوی مقدم,رضا مکنون,احمد طاهرشمسی
Environmental Engineering and Management Journal
1387/9/11
2073
Removal of Acid Red 398 Dye From Aqueous Solutions by Coagulation/Flocculation Process
مریم حسنی زنوزی,سیدمحمدرضا علوی مقدم,مختار آرامی
Environmental Engineering and Management Journal
1387/9/11
2074
LA-Mobicast :A Learning Automata Based Mobicast Routing Protocol for Wireless Sensor Networks
معصومه قلی پورطبالوندانی,محمدرضا میبدی
SENSOR LETTERS
1387/9/11
2075
3D Numerical Modeling of a Couple of Power Intake Shafts and Head Race Tunnels at Vicinity of a Rock Slope in Siah Bishe Pumped Storage Dam ,North of Iran
حسین حسنی,بشیر ارشدنژاد,حمید خدادادیان
Journal of Applied Sciences
1387/9/11