فهرست مقالات مجلات
ردیف
عنوان مقاله
نویسنده/نویسندگان
عنوان مجله
تاریخ انتشار
26
Surface concrete cracks detection and segmentation using transfer learning and multi-resolution image processing
مصطفی ایرانی پرست,سجاد رنجبر,محمد رهایی,فریدون مقدس نژاد
Structures
1402/6/6
27
Experimental and Numerical Evaluation of GFRP-Reinforced Concrete Beams under Consecutive Low-Velocity Impact Loading
نریمان امین اکبری,محمدزمان کبیر,علیرضا رهائی,امیرعلی حسین نیا
INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
1402/6/6
28
مکان‌یابی بهینه حسگر با استفاده از الگوریتم ژنتیک و عملگر تقاطع ترکیبی
تورج تقی خانی,صادق کرد
مهندسی عمران امیرکبیر
1402/6/6
29
Influence of environmental stresses on the durability of slag-based alkali-activated cement crusts for wind erosion control
علیرضا کمائی,عباس سروش,سیدمحمد فتاحی,حسام قنبری
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT
1402/6/3
30
Formulation of Constitutive Viscoelastic Properties of Modified Bitumen Mastic using Genetic Programming
پوریا حاجی کریمی,مهرداد احسانی,فریدون مقدس نژاد,امیرحسین گندمی
JOURNAL OF ENGINEERING MECHANICS
1402/5/29
31
A review on the impacts of connected vehicles on pavement management systems
محمدصالح انتظاری,امیر گل رو
INTERNATIONAL JOURNAL OF PAVEMENT ENGINEERING
1402/5/27
32
Innovative image analysis-based methods for the estimation of conventional concrete mixture proportions from hardened concrete
محمدرضا پورابراهیمی,وحید شاه حسینی ,علی اکبر رمضانیانپور
Journal of Building Engineering
1402/5/24
33
Deformation Characteristics of Rubber Waste Powder–Clay Mixtures
داود اکبری مهر,علیرضا رهائی,ابوالفضل اسلامی,موسس کاراکوزیان
Sustainability
1402/5/24
34
A Comparative Analysis of Machine Learning Models for Predicting Loess Collapse Potential
سهند موتمنی,فاطمه رستمی,سارا فرضائی,عباس سروش
Geotechnical and Geological Engineering
1402/5/22
35
The Effect of Flow Balance on the Reduction of Life Cycle Cost in Hydronic Networks
سید سینا خامسی,حسین یوسفی,بهروز بهنام
Journal Of Energy Management And Technology
1402/5/17
36
شناخت پدیده مخرب جزایر گرمایش شهری و کاهش آن با رویکرد بررسی روسازی راه
ارمین توفیقی,رشید تن زاده,فریدون مقدس نژاد
مهندسی عمران و محیط زیست امیرکبیر (امیرکبیر سابق)
1402/5/17
37
Low-Temperature Fracture Performance of Polymerized Sulfur Modified Asphalt Concrete Mixtures
سبهر غفاری,فریدون مقدس نژاد,هادی کاظمی
Key Engineering Materials
1402/5/16
38
Developing a Single-Specimen Technique for Low-Temperature R-Curve Determination of Asphalt Concrete Using a Modified Unloading Compliance Method
سبهر غفاری,فریدون مقدس نژاد,هادی کاظمی
Key Engineering Materials
1402/5/16
39
A review on pavement data acquisition and analytics tools using autonomous vehicles
سینا عبداللهی,ماهان ملاجعفری,امیر گل رو,سارا مریدپور,هینیان ونگ
ROAD MATERIALS AND PAVEMENT DESIGN
1402/4/31
40
Potential applications of connected vehicles in pavement condition evaluation: a brief review
مریم سمیع,امیر گل رو,دنیا توکلی,محمدصادق فهمانی ارشد
ROAD MATERIALS AND PAVEMENT DESIGN
1402/4/28
41
Numerical Investigation of Adjacent Construction Considering Induced Instability
حسن مقدسی,ابوالفضل اسلامی,داود اکبری مهر,دنیا افشار
Transportation Infrastructure Geotechnology
1402/4/21
42
Material characterization and micro-damage detection of additive manufactured poly-lactic-acid products using material extrusion-based technique
سارا گلباباپور,محمدزمان کبیر
PROGRESS IN ADDITIVE MANUFACTURING
1402/4/17
43
Cyclic behavior of a novel bolted beam-to-box column connection with reduced beam section
حسین سعیدی,سعید عرفانی
Structures
1402/4/12
44
Numerical investigation of rigidity and flexibility parameters effect on superstructure foundation behavior using three-dimensional finite element method
سیدامیر موسویان حجازی,عطرا فیض پور,محمد خواجه خباز,ابوالفضل اسلامی,میلاد فولادگر,علی افتخاری,داوود طغرایی
Case Studies in Construction Materials -OPEN
1402/4/10
45
Predictive MPC-Based Operation of Urban Drainage Systems Using Input Data-Clustered Artificial Neural Networks Rainfall Forecasting Models
فاطمه جعفری,سیدجمشید موسوی,کوماراسوامی پونامبالام
Hydrology
1402/4/8
46
Innovative sieve simulation and microstructure image analysis techniques for estimation of aggregate size distribution in hardened concrete
محمدرضا پورابراهیمی,وحید شاه حسینی ,علی اکبر رمضانیانپور
CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
1402/4/6
47
Laboratory and numerical investigation on the behavior of reclaimed asphalt pavement (RAP) as railway track subballast layer
سیدالیاس هاشمیان,فریدون مقدس نژاد,مرتضی اسماعیلی
CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
1402/4/6
48
اعتبارسنجی مدل‌های انتگرالی و آشفتگی برای پساب شور تخلیه‌شده در محیط آبی
وحید بابایی نژاد,بابک خورسندی
آب و توسعه پایدار
1402/3/31
49
تأثیر هندسه ی نازل در رفتار پساب شور تخلیه‌شده به صورت مستغرق مایل با زاویه ی ۶۰ درجه
وحید بابایی نژاد,بابک خورسندی
مهندسی عمران شریف (شریف ویژه مهندسی عمران سابق)
1402/3/31
50
The numerical investigation of the main factors influencing rocking responses of shallow foundations
سیدامید خامسی,سیدمجدالدین میرمحمدحسینی
PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-GEOTECHNICAL ENGINEERING
1402/3/29