فهرست مقالات مجلات
ردیف
عنوان مقاله
نویسنده/نویسندگان
عنوان مجله
تاریخ انتشار
51
پیش بینی خرابی پلکانی شدن در روسازی های بتنی غیرمسلح درزدار و تعیین پارامترهای موثر بر این خرابی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
مهرداد احسانی,فریدون مقدس نژاد,پوریا حاجی کریمی
مهندسی عمران امیرکبیر
1400/9/29
52
Seismic performance assessment of steel moment frames with non-parallel system irregularity
پیام طهرانی,آریا عینی
Journal of Rehabilitation in Civil Engineerin
1400/9/28
53
Response estimation of reinforced concrete shear walls using artificial neural network and simulated annealing algorithm
محمد صادق برخورداری,محسن تهرانی زاده حقیقی فر
STRUCTURE
1400/9/24
54
Optimal ground motion intensity measure selection for probabilistic seismic demand modeling of fixed pile-founded offshore platforms
سمیرا بابایی,روح اله امیرآبادی,تورج تقی خانی,مهدی شریفی
OCEAN ENGINEERING
1400/9/24
55
مدل‌سازی حدی جداساز لغزشی سه‌گانه و بررسی اثر آن بر رفتار روسازه
محمود اسماعیلی,تورج تقی خانی
مهندسی عمران امیرکبیر
1400/9/22
56
Optimal Planning of Pavement Maintenance and Rehabilitation Considering Pavement Deterioration Uncertainty
محمد شکوهی طرقی,امیر گل رو,عبداله اردشیر
مهندسی عمران امیرکبیر
1400/9/18
57
Fractional viscoelastic modeling of modified asphalt mastics using response surface method
پوریا حاجی کریمی,مهرداد احسانی,یاسین الهلوی,فاتح فخاری تهرانی,ژوزف عبسی,فریدون مقدس نژاد
CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
1400/9/15
58
Experimental study on the tensile response of post-installed adhesive anchor connections in reinforced and plain concrete beams
سهند سرتیپی,سید محمدرضا عمرانی,سیامک ایپکچی,سعید عرفانی
Structural Concrete
1400/9/15
59
Parametric system identification of large-scale structure using decoupled synchronized signals
صادق کرد,تورج تقی خانی
STRUCTURAL DESIGN OF TALL AND SPECIAL BUILDINGS
1400/9/10
60
ANALYSIS AND ROUTING OF BASIC PARAMETERS OF TASUJ EARTHQUAKE (APRIL 2013, NORTHWEST OF IRAN) WITH AN EMPHASIS ON GEODETIC DATA, FORESHOCKS AND LARGE AFTERSHOCKS
علی ساکت ,سید محمود فاطمی عقدا ,حسین صادقی ,احمد فهیمی فر
Journal of applied engineering sciences
1400/9/10
61
Risk-Based Formulation of the Transit Priority Network Design
احمدرضا غفاری,سیدمحمود مصباح نمینی,علی خدائی,سید علی میرحسنی
IEEE TRANSACTIONS ON INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS
1400/9/1
62
Effect of nozzle geometry on the dynamics and mixing of self-similar turbulent jets
پوریا نجاتی پور,بابک خورسندی
WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY
1400/9/1
63
تاثیر جریان محیط بر رفتار پساب چگال تخلیه‌شده در محیط آبی
وحید بابایی نژاد,بابک خورسندی
مهندسی عمران امیرکبیر
1400/9/1
64
مدلسازی زمان سفر معابر شهری با استفاده از روش یادگیری ماشین گرگ صحرایی آمریکای شمالی
امیر گل رو,امیرحسین فانی,حامد ناصری
مهندسی عمران و محیط زیست امیرکبیر (امیرکبیر سابق)
1400/9/1
65
مقایسه تحلیلی تحولات نگرش به مدیریت یکپارچه آب و فاضلاب شهری در برنامه‌های توسعه ایران
سید ابراهیم نزل آبادی,رضا مکنون,سیدمحمدرضا علوی مقدم
مهندسی عمران امیرکبیر
1400/9/1
66
مقایسه دوام ملات‌های پوششی با پایه سیمانی و ژئوپلیمری در برابر تهاجم اسیدسولفوریک
فرامرز مودی,علی اکبر رمضانیانپور,فرهاد فرهادیان,پوریا دشتی
مهندسی عمران امیرکبیر
1400/9/1
67
A new automatic image-based system for measuring of prime/tack coating
مژگان حاجی علی,فریدون مقدس نژاد,حمزه ذاکری
INTERNATIONAL JOURNAL OF PAVEMENT ENGINEERING
1400/9/1
68
Crack propagation characterization of crumb rubber modified asphalt concrete using J-R curves
سپهر غفاری,فریدون مقدس نژاد
THEORETICAL AND APPLIED FRACTURE MECHANICS
1400/8/28
69
A probabilistic model for the evaluation of strong column-weak beam provision for flexible-base Buildings subjected to pulse-like ground motions
محمد قربان زاده,فرامرز خوشنودیان,تورج تقی خانی
BULLETIN OF EARTHQUAKE ENGINEERING
1400/8/28
70
Prediction of low-temperature fracture resistance curves of unmodified and crumb rubber modified hot mix asphalt mixtures using a machine learning approach
سپهر غفاری,مهرداد احسانی,فریدون مقدس نژاد
CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
1400/8/26
71
Asymmetric 3D stress- and flux- induced wave propagation in transversely isotropic thermoelastic solids by using of analytical methods
یزدان حیاتی,ابوالفضل اسلامی,غلامرضا هوائی
WAVES IN RANDOM AND COMPLEX MEDIA
1400/8/24
72
A parametric numerical study of the effect of interlayers and faults on the site amplification in cohesive soils
محمد محسن اولی پور,سید محمدرضا امام,مسعود اولی پور
Arabian Journal of Geosciences
1400/8/14
73
Three-Dimensional Numerical Modeling of a Coastal Highway Bridge under Stokes Waves
میثم رجبی,فهیمه حیدری هفشجانی,حسن قاسمی,محمدجواد کتابداری,حمیدرضا غفاری
MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING
1400/8/10
74
Application of pre-fabricated geopolymer permanent formworks (PGPFs): A novel approach to provide durability and mechanical strength of reinforced concrete
عرفان ریاحی دهکردی,علی اکبر رمضانیانپور,فرامرز مودی
Journal of Building Engineering
1400/8/4
75
کمینه کردن انتشار گاز دی اکسید کربن در برنامه‌ ریزی تعمیر و نگهداری شبکه بزرگ‌ مقیاس رویه‌ های راه
حامد ناصری,الهه صفری قلعه کلی,سینا محمدزاده سالیانی,فریدون مقدس نژاد,امیر گل رو
مهندسی عمران و محیط زیست امیرکبیر (امیرکبیر سابق)
1400/8/1