فهرست دانشجو ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
51
پدرام حاجیان
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1401
52
پریسا پاپلزی
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1401
53
پگاه مهدی زاده
مهندسی عمران- مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
کارشناسی ارشد
1401
54
حسام الدین حسینی طرقبهی
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1401
55
حسام عباسی
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1401
56
حسین سعیدی
مهندسی عمران-سازه
دکتری
1401
57
حسین عبدلی نژادگروهی
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1401
58
حمیدرضا شیری
مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
کارشناسی ارشد
1401
59
درسا شادلو
مهندسی عمران-ژئوتکنیک
کارشناسی ارشد
1401
60
دلارام محتشم امیری
مهندسی عمران-ژئوتکنیک
دکتری
1401
61
دنیا توکلی
مهندسی عمران-حمل ونقل
کارشناسی ارشد
1401
62
دیبا رضاپور
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1401
63
راحیل سالک فرامرزی
مهندسی عمران- مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
کارشناسی ارشد
1401
64
راضیه حاجی حیدری
مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت
کارشناسی ارشد
1401
65
رستم قرلق
مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت
کارشناسی ارشد
1401
66
رضا سپاس پور
مهندسی عمران-راه و ترابری
دکتری
1401
67
رضا کمالی زاده
مهندسی عمران-راه و ترابری
دکتری
1401
68
روزبه رحمانی
مهندسی عمران- مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
کارشناسی ارشد
1401
69
ریحانه رضائی
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1401
70
زهرا رنجبرپیربستی
مهندسی عمران-راه و ترابری
دکتری
1401
71
زهرا فرهمندسرابی
مهندسی عمران-حمل ونقل
کارشناسی ارشد
1401
72
زهرا کاظمی کلشتری
مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت
کارشناسی ارشد
1401
73
سارا اسکندری
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1401
74
سارا محمدی اسیابی
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1401
75
سامان پورغفاری
مهندسی عمران-سازه
کارشناسی ارشد
1401