دکتر میقات حبیبیان
دکتر میقات حبیبیان

عضو هیئت علمی (دانشیار) دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)


آدرس: تهران، خیابان حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست (۲)، اتاق ۴۰۶
تلـفن: ۶۴۵۴۳۰۴۲
فکس: ۶۶۴۱۴۲۱۳
پست الکترونیکی Habibianaut.ac.ir

 
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 4664 بار
معرفی رشته برنامه ریزی حمل و نقل
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 3949 بار
تحصیلات
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 3716 بار
سابقه کار
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 3413 بار
زمینه های تحقیقاتی
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 3367 بار
پروژه های تحقیقاتی
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 3549 بار
دروس
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 3304 بار
دانشجویان
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 3756 بار
انجمنهای حرفه ای علمی
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 3162 بار
موفقیتهای تحقیقاتی
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 3212 بار
مقالات و کتب
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 3284 بار
درس راهسازی
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 3249 بار
درس راهسازی (ویژه دانشجویان)
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 3855 بار
درس پروژه راهسازی
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 3615 بار
درس برنامه ریزی حمل و نقل
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 3819 بار
درس برنامه ریزی حمل و نقل (ویژه دانشجویان)
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 3453 بار
درس تحلیل سیستمهای حمل و نقل
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 3649 بار
درس مهندسی ترابری
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 3436 بار
درس برنامه ریزی شهری
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 3204 بار
چالشهای مدیریت شهری و آلودگی هوا
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 3194 بار