دکتر میقات حبیبیان
دکتر میقات حبیبیان

عضو هیئت علمی (دانشیار) دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)


آدرس: تهران، خیابان حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست (۲)، اتاق ۴۰۶
تلـفن: ۶۴۵۴۳۰۴۲
فکس: ۶۶۴۱۴۲۱۳
پست الکترونیکی Habibianaut.ac.ir

 
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 5442 بار
معرفی رشته برنامه ریزی حمل و نقل
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 4538 بار
تحصیلات
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 4211 بار
سابقه کار
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 3893 بار
زمینه های تحقیقاتی
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 3840 بار
پروژه های تحقیقاتی
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 4032 بار
دروس
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 3756 بار
دانشجویان
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 4280 بار
انجمنهای حرفه ای علمی
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 3600 بار
موفقیتهای تحقیقاتی
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 3644 بار
مقالات و کتب
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 3738 بار
درس راهسازی
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 3691 بار
درس راهسازی (ویژه دانشجویان)
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 4339 بار
درس پروژه راهسازی
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 4058 بار
درس برنامه ریزی حمل و نقل
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 4263 بار
درس برنامه ریزی حمل و نقل (ویژه دانشجویان)
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 3909 بار
درس تحلیل سیستمهای حمل و نقل
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 4283 بار
درس مهندسی ترابری
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 3890 بار
درس برنامه ریزی شهری
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 3659 بار
چالشهای مدیریت شهری و آلودگی هوا
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 3642 بار