دکتر میقات حبیبیان
دکتر میقات حبیبیان

عضو هیئت علمی (دانشیار) دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)


آدرس: تهران، خیابان حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست (۲)، اتاق ۴۰۶
تلـفن: ۶۴۵۴۳۰۴۲
فکس: ۶۶۴۱۴۲۱۳
پست الکترونیکی Habibianaut.ac.ir

 
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 3914 بار
معرفی رشته برنامه ریزی حمل و نقل
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 3447 بار
تحصیلات
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 3249 بار
سابقه کار
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 2991 بار
زمینه های تحقیقاتی
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 2934 بار
پروژه های تحقیقاتی
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 3109 بار
دروس
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 2889 بار
دانشجویان
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 3271 بار
انجمنهای حرفه ای علمی
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 2752 بار
موفقیتهای تحقیقاتی
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 2790 بار
مقالات و کتب
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 2870 بار
درس راهسازی
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 2835 بار
درس راهسازی (ویژه دانشجویان)
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 3422 بار
درس پروژه راهسازی
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 3179 بار
درس برنامه ریزی حمل و نقل
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 3335 بار
درس برنامه ریزی حمل و نقل (ویژه دانشجویان)
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 3021 بار
درس تحلیل سیستمهای حمل و نقل
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 3216 بار
درس مهندسی ترابری
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 3013 بار
درس برنامه ریزی شهری
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 2798 بار
چالشهای مدیریت شهری و آلودگی هوا
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 2753 بار