فرم‌ و رویه کنفرانس

 | تاریخ ارسال: 1398/8/25 |  دفعات مشاهده: 12828 بار
رویه ی حق تألیف مقاله
 | تاریخ ارسال: 1398/8/25 |  دفعات مشاهده: 14042 بار
فرم حق تألیف کتاب
 | تاریخ ارسال: 1398/8/25 |  دفعات مشاهده: 12668 بار
فرصت مطالعاتی
 | تاریخ ارسال: 1398/8/26 |  دفعات مشاهده: 13621 بار