دکتر میقات حبیبیان
دکتر میقات حبیبیان

عضو هیئت علمی (دانشیار) دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)


آدرس: تهران، خیابان حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست (۲)، اتاق ۴۰۶
تلـفن: ۶۴۵۴۳۰۴۲
فکس: ۶۶۴۱۴۲۱۳
پست الکترونیکی Habibianaut.ac.ir

 
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 7427 بار
معرفی رشته برنامه ریزی حمل و نقل
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 5960 بار
تحصیلات
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 5481 بار
سابقه کار
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 5092 بار
زمینه های تحقیقاتی
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 5013 بار
پروژه های تحقیقاتی
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 5233 بار
دروس
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 4918 بار
دانشجویان
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 5626 بار
انجمنهای حرفه ای علمی
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 4721 بار
موفقیتهای تحقیقاتی
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 4772 بار
مقالات و کتب
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 4910 بار
درس راهسازی
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 4838 بار
درس راهسازی (ویژه دانشجویان)
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 5495 بار
درس پروژه راهسازی
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 5180 بار
درس برنامه ریزی حمل و نقل
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 5407 بار
درس برنامه ریزی حمل و نقل (ویژه دانشجویان)
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 5013 بار
درس تحلیل سیستمهای حمل و نقل
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 5502 بار
درس مهندسی ترابری
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 5006 بار
درس برنامه ریزی شهری
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 4774 بار
چالشهای مدیریت شهری و آلودگی هوا
 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 |  دفعات مشاهده: 4749 بار