جلسه شورای واحد دانش آموختگان
نوزدهمین جلسه شورای واحد دانش آموختگان دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست در مورخ بیست و هفتم آذر ماه سال یکهزار و سیصد و نود و هفت با حضور اعضاء جدید واحد دانش آموختگان دانشکده عمران تشکیل گردید
 | تاریخ ارسال: 1398/8/12 |  دفعات مشاهده: 700 بار