آزمایشگاه ملی سازه
آزمایشگاه سازه

دکتر سیامک ایپکچی
سرپرست آزمایشگاه سازه

ایمیل: epackachisaut.ac.ir                                                

 


 

شهرام نیکوکار
کارشناس آزمایشگاه سازه

ایمیل: shnikuokaraut.ac.ir
تلفن:۰۲۱۶۴۵۴۳۰۶۴         
ایمیل:  structural-labaut.ac.ir
آدرس: ساختمان شماره دو، طبقه منفی دو، آزمایشگاه ملی سازه
 | تاریخ ارسال: 1398/8/25 |  دفعات مشاهده: 7556 بار