آزمایشگاه بتن و مصالح ساختمانی
آزمایشگاه بتن و مصالح ساختمانی
 
سرپرست آزمایشگاه بتن : مهندس بخشی
همکاران :
خانم مهندس حافظه شکرانی
آقای مهندس عبدالحسن پیرنیازاده
تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۳۰۵۴ و ۰۲۱۶۴۵۴۳۰۵۵
ایمیل:  nbakhshiaut.ac.ir
آدرس: تهران، خیابان حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، ساختمان شماره یک، طبقه همکف، آزمایشگاه بتن و مصالح ساختمانی
 | تاریخ ارسال: 1398/8/25 |  دفعات مشاهده: 18512 بار