آزمایشگاه هیدرولیک و سیالات
آزمایشگاه هیدرولیک و سیالات
سرپرست آزمایشگاه هیدرولیک وسیالات : دکتر امیررضا زراتی
همکاران :
کارشناس آزمایشگاه: وحید عبدی
تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۳۰۷۲
ایمیل:  zarratiaut.ac.ir
آدرس: تهران، خیابان حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، ساختمان شماره دو، طبقه منفی دو، آزمایشگاه هیدرولیک و سیالات
 | تاریخ ارسال: 1398/8/25 |  دفعات مشاهده: 3396 بار