آزمایشگاه مکانیک خاک
آزمایشگاه مکانیک خاک
سرپرست آزمایشگاه مکانیک خاک : دکتر محمدرضا امام
همکاران :
کارشناس آزمایشگاه: مهندس محمدصادق خالقی مقدم
تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۳۰۵۲
ایمیل:  rimamaut.ac.ir
آدرس: تهران، خیابان حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، ساختمان شماره دو، طبقه یک، آزمایشگاه مکانیک خاک
 | تاریخ ارسال: 1398/8/25 |  دفعات مشاهده: 8829 بار