آزمایشگاه دینامیک خاک
آزمایشگاه تخصصی دینامیک خاک
سرپرست آزمایشگاه تخصصی دینامیک خاک : دکتر کاظم فخاریان

کارشناس آموزشی: دکتر داود اکبری مهر
تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۳
۵۰۲
ایمیل:  advsoilslabaut.ac.ir
آدرس: تهران، خیابان حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، ساختمان شماره دو، طبقه اول، آزمایشگاه دینامیک خاک
 | تاریخ ارسال: 1398/8/25 |  دفعات مشاهده: 5371 بار