آزمایشگاه محیط زیست و شیمی مصالح
آزمایشگاه محیط زیست و شیمی مصالح
سرپرست آزمایشگاه محیط زیست و شیمی مصالح : مهندس نعمت الله بخشی
تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۳۰۷۱
ایمیل:  nbakhshiaut.ac.ir
آدرس: تهران، خیابان حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، ساختمان شماره دو، طبقه دو، آزمایشگاه محیط زیست و شیمی مصالح 
 | تاریخ ارسال: 1398/8/25 |  دفعات مشاهده: 3208 بار