آزمایشگاه مقاومت مصالح و تحقیقات سازه
آزمایشگاه مقاومت مصالح و تحقیقات سازه
سرپرست آزمایشگاه هیدرولیک وسیالات : دکتر محمدزمان کبیر
همکاران :
کارشناس آزمایشگاه: دکتر حجت کاشانی
تلفن:
ایمیل:  mzkabiraut.ac.ir
آدرس: تهران، خیابان حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، ساختمان شماره دو، طبقه چهارم، آزمایشگاه مقاومت مصالح و تحقیقات سازه
 | تاریخ ارسال: 1398/8/25 |  دفعات مشاهده: 6233 بار