آزمایشگاه آلودگی آب و خاک (HSE)
​آزمایشگاه آلودگی آبهای زیرزمینی، خاک و HSE
سرپرست آزمایشگاه آلودگی آبهای زیرزمینی، خاک و HSE : دکتر تقی عبادی 
همکاران :
کارشناس آزمایشگاه: مهندس علیرضا سروش
تلفن: 
ایمیل:  tebadiaut.ac.ir
آدرس: تهران، خیابان حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
 | تاریخ ارسال: 1398/8/25 |  دفعات مشاهده: 3750 بار