بایگانی بخش اساتید

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸ -

فرصت مطالعاتی

img_yw_news
شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸ -

فرم‌ و رویه کنفرانس

img_yw_news
شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸ -

فرم حق تألیف کتاب

img_yw_news
شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸ -

رویه ی حق تألیف مقاله