بایگانی بخش مکانیک خاک

img_yw_news
شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه مکانیک خاک

آزمایشگاه مکانیک خاک سرپرست آزمایشگاه مکانیک خاک : دکتر محمدرضا امام همکاران : کارشناس آزمایشگاه: مهندس محمدصادق خالقی مقدم تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۳۰۵۲ ایمیل:  rimamaut.ac.ir آدرس: تهران، خیابان حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، ساختمان شماره دو، طبقه یک، آزمایشگاه مکانیک خاک