بایگانی بخش محیط زیست و شیمی مصالح

img_yw_news
شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه محیط زیست و شیمی مصالح

آزمایشگاه محیط زیست و شیمی مصالح سرپرست آزمایشگاه محیط زیست و شیمی مصالح : مهندس نعمت الله بخشی تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۳۰۷۱ ایمیل:  nbakhshiaut.ac.ir آدرس: تهران، خیابان حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، ساختمان شماره دو، طبقه دو، آزمایشگاه محیط زیست و شیمی مصالح