بایگانی بخش روسازی پیشرفته

img_yw_news
شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه روسازی پیشرفته

آزمایشگاه روسازی پیشرفته سرپرست آزمایشگاه روسازی پیشرفته: دکتر علی خدایی کارشناس آزمایشگاه: مهندس مجتبی خدادادی تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۳۰۷۰ ایمیل:  khodaiiaut.ac.ir آدرس: تهران، خیابان حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، ساختمان شماره دو، طبقه دو، آزمایشگاه روسازی