بایگانی بخش مقاومت مصالح و تحقیقات سازه

img_yw_news
شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه مقاومت مصالح و تحقیقات سازه

آزمایشگاه مقاومت مصالح و تحقیقات سازه سرپرست آزمایشگاه هیدرولیک وسیالات : دکتر محمدزمان کبیر همکاران : کارشناس آزمایشگاه: دکتر حجت کاشانی تلفن: ایمیل:  mzkabiraut.ac.ir آدرس: تهران، خیابان حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، ساختمان شماره دو، طبقه چهارم، آزمایشگاه مقاومت مصالح و تحقیقات سازه