بایگانی بخش جناب آقای دکتر حبیبیان

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 22 | تعداد کل بازدید های مطالب: 106,260 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸ -

کارآموزی

img_yw_news
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸ -

انتخاب رشته مهندسی عمران

img_yw_news
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸ -

درس برنامه ریزی شهری

img_yw_news
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸ -

درس مهندسی ترابری

img_yw_news
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸ -

درس برنامه ریزی حمل و نقل

img_yw_news
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸ -

درس پروژه راهسازی

img_yw_news
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸ -

درس راهسازی

img_yw_news
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸ -

مقالات و کتب

img_yw_news
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸ -

موفقیتهای تحقیقاتی

img_yw_news
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸ -

انجمنهای حرفه ای علمی

img_yw_news
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸ -

دانشجویان

img_yw_news
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸ -

دروس

img_yw_news
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸ -

پروژه های تحقیقاتی

img_yw_news
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸ -

زمینه های تحقیقاتی

img_yw_news
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸ -

سابقه کار

img_yw_news
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸ -

تحصیلات

img_yw_news
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸ -

دکتر میقات حبیبیان

دکتر میقات حبیبیان عضو هیئت علمی (دانشیار) دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) آدرس: تهران، خیابان حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست (۲)، اتاق ۴۰۶ تلـفن: ۶۴۵۴۳۰۴۲ فکس: ۶۶۴۱۴۲۱۳ پست الکترونیکی Habibianaut.ac.ir