Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشکده شیمی
آقای دکتر زاهد احمدی
شماره تلفن64545775
شماره داخلی5775
پست سازمانیسرپرست آزمایشگاه
محل خدمتزکریای رازی
شرح وظایفسر پرست آزمایشگاه شیمی پلیمر
نشانی صفحه شخصیhttp://www.aut.ac.ir/official/main.asp?uid=zahmadi
آخرین بروزرسانی1398/7/10

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: