Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشکده شیمی
آقای دکتر حسین سالار آملی
شماره تلفن64545891
شماره داخلی5891
پست سازمانیسرپرست آزمایشگاه
محل خدمتزکریای رازی
شرح وظایفسر پرست آزمایشگاه جداسازی شیمیایی و فیزیکی
نشانی صفحه شخصیhttp://www.aut.ac.ir/official/main.asp?uid=h.salaramoli
آخرین بروزرسانی1398/7/10

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: