Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشکده شیمی
آقای دکتر سید محمود رضایی درویشی
شماره تلفن64545786
شماره داخلی5786
پست سازمانیسرپرست آزمایشگاه
محل خدمتزکریای رازی
شرح وظایفسر پرست آزمایشگاه شیمی عمومی
نشانی صفحه شخصی_
آخرین بروزرسانی1398/7/10

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: