Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مدیریت امور اداری و پشتیبانی
آقای دکتر اباذر ضیایی
شماره تلفن66400824
شماره داخلی2260
پست سازمانیمدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه
شرح وظایفمدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه
آخرین بروزرسانی1402/6/23

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: