Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
آقای حسن بارانی زاده
شماره تلفن66962395
شماره داخلی3083
پست سازمانیمسئول امور پشتیبانی دانشکده مهندسی عمران
محل خدمتدانشکده مهندسی عمران
شرح وظایفمسئول امور پشتیبانی دانشکده مهندسی عمران
آخرین بروزرسانی1402/2/16

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: