Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اداره خدمات رفاهی دانشجویان
خانم آزاده کریمی
شماره تلفن64542304
شماره داخلی2304
پست سازمانیکارشناس
محل خدمتساختمان معاونت دانشجویی 2
شرح وظایفکارشناس تسویه حساب
آخرین بروزرسانی1401/6/5

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: