Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

پژوهشکده آب، محیط زیست و توسعه پایدار
آقای مهندس مرتضی نیک روان
شماره تلفن64545009
شماره داخلی5009
پست سازمانیمعاون دفتر توسعه پایدار
محل خدمتدانشکده مهندسی نساجی، طبقه 9
شرح وظایفپیگیری امور داخلی و اجرایی دفتر و نظارت بر حسن انجام فعالیت‌ها
آخرین بروزرسانی1398/9/10

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: