Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
آقای دکتر داریوش رضایی اوچبلاغ
شماره تلفن64545270
شماره داخلی5270
پست سازمانیهیأت علمی
محل خدمتدانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
شرح وظایفهیأت علمی
آخرین بروزرسانی1398/11/14

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: