Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
آقای دکتر رضا امراللهی بیوکی
شماره تلفن64545232
شماره داخلی5232
پست سازمانیهیأت علمی
محل خدمتدانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
شرح وظایفهیأت علمی
آخرین بروزرسانی1398/11/14

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: