Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مدیریت امور اداری و پشتیبانی
آقای مهندس محمد نوروزی
شماره تلفن66400824
شماره داخلی2260
پست سازمانیمدیر کل
محل خدمتطبقه اول دانشکده مهندسی پزشکی
شرح وظایفمدیر کل امور اداری و پشتیبانی
آخرین بروزرسانی1401/11/5

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: