Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

پژوهشکده انرژی
آقای دکتر رضا حسینی ابرده
شماره تلفن64542611
شماره داخلی2611
پست سازمانیرئیس
محل خدمتمهندسی نساجی- طبقه9
شرح وظایفرئیس مرکز تحقیقات انرژی
آخرین بروزرسانی1399/12/26

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: