Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

پژوهشکده فناوریهای نو
آقای دکتر مهناز عبداله شمشیرساز
شماره تلفن64545579
شماره داخلی5579
پست سازمانیرئیس آزمایشگاه
محل خدمتپژوهشکده فناوریهای نو طبقه اول
شرح وظایفآزمایشگاه مکاترونیک
آخرین بروزرسانی1402/7/26

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: