Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
آقای مهندس شهرام افشار راد
شماره تلفن64543070
شماره داخلی3070
پست سازمانیکارشناس
محل خدمتدانشکده مهندسی عمران
شرح وظایفآزمایشگاه روسازی
آخرین بروزرسانی1401/1/21

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: