Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
آقای دکتر پرویز پروین
شماره تلفن64545233
شماره داخلی5233
پست سازمانیرئیس دانشکده
محل خدمتدانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
شرح وظایفرئیس دانشکده
آخرین بروزرسانی1400/2/1

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: