Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
آقای مهرداد صالحیان
شماره تلفن64545215
شماره داخلی5215
پست سازمانیکارشناس
محل خدمتدانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
شرح وظایفکارشناس آموزشی
آخرین بروزرسانی1398/11/14

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: