Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشکده مهندسی شیمی
آقای دکتر بابک بنکدارپور
شماره داخلی3169
پست سازمانیمعاون آموزشی و امور دانشجویی دانشکده
محل خدمتدانشکده مهندسی شیمی
شرح وظایفمعاون آموزشی و امور دانشجویی
آخرین بروزرسانی1398/1/1

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: