Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشکده مهندسی شیمی
آقای دکتر سجاد حبیب زاده
شماره داخلی3195
پست سازمانیهیأت علمی
محل خدمتدانشکده مهندسی شیمی
آخرین بروزرسانی1398/1/1

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: