Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشکده مهندسی شیمی
آقای دکتر فریبرز رشیدی
شماره داخلی3190
پست سازمانیمدیر گروه
محل خدمتدانشکده مهندسی شیمی
شرح وظایفمدیر گروه ترموسنیتیک و پدیده های انتقال
آخرین بروزرسانی1398/1/1

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: