Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشکده مهندسی شیمی
آقای دکتر علیرضا منظمی
شماره داخلی3173
پست سازمانیکارشناس
محل خدمتدانشکده مهندسی شیمی - طبقه چهارم
شرح وظایفکارشناس آموزشی - مسئول سایت کامپیوتر
آخرین بروزرسانی1398/11/1

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: