Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشکده مهندسی مکانیک
آقای دکتر شهریار فریبرز
شماره داخلی3460
پست سازمانیهیأت علمی
محل خدمتدانشکده مهندسی مکانیک
شرح وظایفهیأت علمی
آخرین بروزرسانی1399/9/5

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: