دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست- آب و محیط زیست
اطلاعات تماس اعضای گروه آب و محیط زیست

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/25 | 
مدیر گروه آب و محیط زیست دکتر مهدی احمدی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۱۰
ایمیل:
mehdi.ahmadiaut.ac.ir
 

 
 

دکتر سید جمشید موسوی
مرتبه علمی: استاد
تلفن:۶۴۵۴۳۰۱۴

ایمیل:  jmosaviaut.ac.ir            

         
دکتر سید محمدرضا علوی مقدم
مرتبه علمی: استاد
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۰۸
ایمیل: 
alaviaut.ac.ir                        
 


 دکتر بابک خورسندی
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۸۸

ایمیل:b.khorsandiaut.ac.ir
دکتر امیررضا زراتی
مرتبه علمی: استاد

تلفن: ۶۴۵۴۳۰۰۲
ایمیل: zarratiaut.ac.ir                                  


دکتر تقی عبادی
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۳۱

ایمیل:tebadiaut.ac.ir
دکتر مرتضی کلاهدوزان
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۲۳
 

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست:
http://aut.ac.ir/find-11.1217.2093.fa.html
برگشت به اصل مطلب