دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست- دکتری
گرایش‌های رشته مهندسی عمران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/22 | 

رشته های دوره دکتری

 

۱- مهندسی عمران- مهندسی و مدیریت منابع آب

۲- مهندسی عمران- ژئوتکنیک

۳- مهندسی عمران- زلزله

۴- مهندسی عمران- سازه

۵- مهندسی عمران- مهندسی و مدیریت ساخت

۶- مهندسی عمران- راه و ترابری

۷- مهندسی عمران - حمل و نقل

۸- مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی

۹- مهندسی عمران- مهندسی محیط زیست

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست:
http://aut.ac.ir/find-11.2096.1839.fa.html
برگشت به اصل مطلب