دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست- جناب آقای دکتر حبیبیان
موفقیتهای تحقیقاتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/11/8 | 

موفقیت های تحقیقاتی

  1391: احراز عنوان مقاله برتر مدیریت سیستم های حمل و نقل در کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران، تهران، اسفندماه 1391

1390: احراز عنوان مقاله برتر کنفرانس ابعاد اقتصادی-اجتماعی حمل و نقل، تهران، آذرماه 1390

1382: احراز رتبه اول گرایش راه و ترابری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

1378: کسب لوح تقدیر در ششمین کنفرانس دانشجویی عمران- مشهد

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست:
http://aut.ac.ir/find-11.2667.2749.fa.html
برگشت به اصل مطلب