دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست- جناب آقای دکتر حبیبیان
پروژه های تحقیقاتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/11/8 | 

پروژه های تحقیقاتی

۱۳۹۱: مطالعه تدوین ضوابط و معیارهای ترافیکی در نصب المانها و تابلوهای تبلیغاتی در شهرهای کشور

۱۳۹۱: تدوین دستورالعمل طراحی و اجرای انواع گاردریل، ضربه گیر و موانع فیزیکی در معابر شهری

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست:
http://aut.ac.ir/find-11.2667.2753.fa.html
برگشت به اصل مطلب