دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست- جناب آقای دکتر حبیبیان
تحصیلات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/11/8 | 

تحصیلات

·      ۱۳۹۰ : اخذ درجه دکترای تخصصی در رشته مهندسی عمران، گرایش برنامه ریزی حمل‌و‌نقل، دانشگاه صنعتی شریف
۱۳۸۲ : اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران، گرایش مهندسی راه و ترابری، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
  ۱۳۸۰ : اخذ درجه کارشناسی در رشته مهندسی عمران، گرایش عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
۱۳۷۶ : اخذ مدرک دیپلم ریاضی-فیزیک، سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست:
http://aut.ac.ir/find-11.2667.2756.fa.html
برگشت به اصل مطلب