دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست- اخبار و رویدادها
تبریک به کارمندان نمونه دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/3/24 | 
 
 
 سر کار خانم عبدالهی و آقای دکتر بخشی
انتخاب شایسته شما را بعنوان کارمند نمونه دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، تبریک عرض می نمائیم، به امید موفقیت های روزافزون...
اساتید، کارمندان و دانشجویان دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست:
http://aut.ac.ir/find-11.730.11910.fa.html
برگشت به اصل مطلب