دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست- کارشناسی ارشد
گرایش‌های ارشد رشته مهندسی عمران

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 دانشکده مهندسی عمران، هر سال از طریق آزمون سراسری حدود ۱۶۰ دانشجوی کارشناسی ارشد در ۱۱ گرایش:
۱- مهندسی سازه
۲- مهندسی زلزله
۳- مهندسی مدیریت ساخت
۴- مهندسی ژئوتکنیک
۵- مهندسی آب وسازه های هیدرولیکی
۶- مهندسی و مدیریت منابع آب
۷- مهندسی محیط زیست
۸- مهندسی راه و ترابری
۹- مهندسی حمل و نقل
۱۰- مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
۱۱- مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)
 

می ­پذیرد که هم اکنون نزدیک به ۵۲۰ دانشجو در این مقطع به تحصیل اشتغال دارند.

 
    باتوجه به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه تشکیل گروه های آموزشی و همچنین با تصویب شورای دانشکده، پنج گروه آموزشی با عنوان:
سازه و زلزله (مدیر گروه دکتر رهایی)-  ژئوتکنیک (مدیر گروه دکتر امام)- آب و محیط زیست (مدیر گروه دکتر عبادی)- راه و ترابری و حمل و نقل 
(مدیر گروه دکتر مقدس نژاد)مدیریت ساخت (مدیر گروه دکتر شاه حسینی) تشکیل شده که به برنامه ­ریزی آموزشی و تحقیقاتی، امور مربوط به رشته ها در سطوح مختلف می ­پردازند.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست:
http://aut.ac.ir/find.php?item=11.2095.1845.fa
برگشت به اصل مطلب