دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست- جناب آقای دکتر حبیبیان
زمینه های تحقیقاتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/11/8 | 

زمینه های تحقیقاتی

Transportation Planning and Policy
Transportation Demand Management
Transportation Behavior
Transportation Safety
Sustainable Transportation
 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست:
http://aut.ac.ir/find-11.2667.2754.fa.html
برگشت به اصل مطلب